Portos dostępny na sprzedaż! Szuka odpowiedniego domu.

DE PORTEAU FORTIS Cation Energy 

Po anulowaniu rezerwacji mamy dostępnego na sprzedaż jedynego pieska rasy Louisiana Catahoula, urodzony 01 marca w domowej hodowli. Aktualnie ma komplet szczepień ochronnych, jest odrobaczony stosownie do wieku, zachipowany, po przeglądzie miotu ZKwP, posiada paszport oraz ma przeprowadzone testy słuchu BAER (obustronnie słyszy). Bez żadnych wad budowy, pełne szczenięce uzębienie, poprawny nożycowy zgryz.

Za Portosa przewidziana jest symboliczna opłata ale z tego tytułu szukamy dla niego domu, który podejmie się pracy sportowej bądź wykorzystującej jego naturalne instynkty. Portos jako przedstawiciel rasy Louisiana Catahoula sprawdzi się w pracach wykorzystujących jego niesamowity zmysł węchu a dzięki charakterowi, jest psem z którym naprawdę łatwo pracować.

Portos uwielbia spędzać czas ze swoim stadem, lubi być blisko swojej rodziny, przytulać sie, jest naprawdę bardzo przywiązany do człowieka. Uwielbia gdy poświęcamy mu uwagę , uczymy nowych rzeczy czy spacerujemy. Jest nauczony czystości, chodzenia na smyczy i obcowania z innymi zwierzętami. Na co dzień przebywa w domu, jest socjalizowany i obcuje z różnymi dźwiękami, rzeczami, ludźmi, przyzwyczajany do różnych miejsc, bez problemów podróżuje samochodem. Ciągle poznaje świat dookoła i uczy się jak poprawnie w nim funkcjonować, nowy właściciel musi kontynuować tę pracę. Portos w kontakcie z nowymi rzeczami, osobami, miejscami potrzebuje trochę czasu i wsparcia człowieka aby oswoić się z nimi. Ale jest też otwarty i bardzo chętny do współpracy i ciekawy świata.

Gotowy do odbioru z wyprawką i kompletem dokumentów, tylko do domu, który będzie w stanie poświęcić mu dużo uwagi i miłości 😊 na pewno będzie psem, który pokocha każą aktywność z człowiekiem a jego inteligencja czyni z niego psa łatwego w szkoleniu.

Obydwoje rodzice są kompletnie przebadani – obydwoje mają stawy wolne od dysplazji – HD-A, ED 0/0, obustronnie słyszą co potwierdza test BAER, mają pełne uzębienie, nożycowe zgryzy, testy genetyczne występowania genu merle, posiadają osiągnięcia sportowe oraz wystawowe.

Matka: MłCh.Pl, MłCh.Sk, Ch.Pl, Ch.Cz, GCh.Pl CHARITY Ayra Aranel – imp. Słowacja
(GchSk,ChCz ARGET Ayra Aranel x Plain’s RIDDICK)

Ojciec: Ch.Sk Rocky Point’s SHADOW – imp. USA( Tri Grand Champion Philwood’s KATY x Quint Grand Champion Ingram’s CRACKER BOY)

Więcej informacji o rodzicach dostępne na naszej stronie internetowej
http://louisianacatahoula.pl/lc/charity-x-shadow-01-03-2019/

Szczegóły i kontakt: klaudia.tomsia@gmail.com


___
Portos from the first days of him life was reserved but bad accident in his new family is the reason for that Portos not going to Scotland…

DE PORTEAU FORTIS Cation Energy – for sale
Portos born 1st od March at home kennel Cation Energy in Katowice, Poland.
He is vaccinated, wormed, chipped, has pet passport, NALC and FCI reg., BAER test +/+ (bilaterally hearing), scissors bite, full puppy teeth, anatomical body build and eyes without any defects

There is a symbolic fee for Portos, but we are looking for a home for him that will undertake a sporting work or using his natural instincts to work. Portos as a representative of the Louisiana Catahoula breed will work in the use of his amazing nose (great for nosework) and thanks to character, he is a dog with which he can work really easily.

Portos loves to spend time with his herd, he likes to be close to his family, cuddle up, he is really very attached to man. He loves when we pay attention to him, we teach new things or we walk. He is taught purity, walking on a leash and communing with other animals. Every day he stays at home, he is socialized with various sounds, things, people, he is accustomed to different places, he travels by car without problems. He constantly learns the world around and learns how to function properly in it, the new owner must continue this work. Portos in contact with new things, people, places, needs some time and human support to get used to them. But he is also open and very willing to cooperate and all the time curious about the world.

Ready to go with a dog’s layette and a set of documents, only to the home that will be able to give him a lot of attention and love 😊 certainly will be a dog who will love all of kind of activity with a new family and his intelligence makes him a dog easy to train.

Out of working and sporting catahoulas american lines.

Sire: Ch.SK Rocky Point’s SHADOW – import USA, Florida ( Tri Grand Champion Philwood’s KATY x Quint Grand Champion Ingram’s CRACKER BOY)

Dam: J.Ch.PL, J.Ch.SK, Ch.PL, G.Ch.PL, Ch.CZ CHARITY Ayra Aranel – import Slovakia (GchSk,ChCz ARGET Ayra Aranel x Plain’s RIDDICK)

Both parents are tested, healthy, HD, ED perfect, BAER +/+, full dental and scissor bite, merle tested, unrelated dogs (IC 0%) http://louisianacatahoula.pl/lc/charity-x-shadow-01-03-2019/

Contact: klaudia.tomsia@gmail.com

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *