MłCh.PL, Ch.PL, GCh.PL, Ch.CZ, MłCh.SK, Ch.SK CHARITY Ayra Aranel (import Słowacja)

(Titles FCI – Poland and Slovakia Junior Champion, Poland Champion, Poland Grand Champion, Czech Champion, Slovakia Champion)

Data urodzenia (DOB): 01.04.2015

Wysokość (height): 58,5 cm

Waga (weight): 25.5 kg

Kolor: red merle (red leopard)

Oczy (Eyes): amber/amber

BAER test: +/+ obustronnie słyszy (bilaterally hearing)

Merle test: M/Mc/m —> Merle test 

Locus D (rozjaśnienia): D/D (non-dilution)

Zgryz (the bite): nożycowy/ pełne uzębienie (scissor / full dental)

Stawy łokciowe/ biodrowe: HD: A/A ED: 0/0 (wolna od dysplazji)

Suka hodowlana Zkwp (FCI) oraz z rejestracją w NALC (Breeding female with FCI and NALC reg.)

Sporty i egzaminy:

Egzamin BH: zdany 03.06.2017 zkwp/o Katowice

Licencja coursing’owa, pracuje z krowami, pozytywnie ukończyła test instynktu pasterskiego, jest szkolona w mantrailingu, ćwiczy posłuszeństwo oraz frisbee (bierze udział w zawodach i testach)

WIĘCEJ: http://louisianacatahoula.pl/lc/sport-wystawy/

___

BH exam, Coursing licence.
She worked with cows (herding instinct) and mantrailing dog.
Working in obedience and frisbee (on competitions)

MORE: http://louisianacatahoula.pl/lc/sport-wystawy/


Matka : ARGET Ayra Aranel

(Stoned Throw’s DRAGO x BLUE Numa II)

      Więcej o hodowli Ayra Aranel TUTAJ  

Ojciec: Plain’s RIDDICK (import USA)

(Windridge’s MOSES x Lionhead’s SASSY SISSY)

CHARITY jest psem niezwykle opiekuńczym i oddanym. Uwielbia pracę ze swoim przewodnikiem i osobami które dobrze zna 😉 Jeśli Charity zaprzyjaźni się z kimś to jest to przyjaźń do końca życia. Jest bardzo inteligentna i lubi poznawać, uczyć się nowych rzeczy a największą nagrodą dla niej za dobrze wykonane zadanie jest aprobata otoczenia i pochwała przewodnika. Jest też wrażliwa, dlatego źle znosi gdy coś się nie uda. Zawsze gotowa do działania, pełna energii, choć gdy nie trzeba pracować jej ulubionym zajęciem jest odpoczynek z rodziną.

Ma silnie zachowane pierwotne instynkty charakterystyczne dla rasy- jest czujna, potrafi sama podejmować decyzję w pracy, silny instynkt stadny oraz pogoni, łupu. Jest też dobrym i bardzo wytrwałym tropicielem. Te cechy pozwalają sprawdzać się jej w wielu dyscyplinach i zajęciach do których rasa została stworzona – jest odważna i pewna przy pracy z krowami, zacięta, skupiona i wytrwała podczas podążania za śladem (mantrailing), szybka i zmotywowana podczas pogoni (coursing). Te cechy charakteru przykładają się również na pracę Charity w sportach które razem trenujemy (obedience, frisbee). Budowa Charity to atletyczny typ psa, smukła, na długich łapach, z głęboką klatką piersiową. Dzięki temu jest bardzo szybka, zwinna i dobrze skoordynowana.

Cechy które zyskała catahoula czynią z nich psy wszechstronne, odnajdujące się w wielu różnych dziedzinach. Każdy z przedstawicieli rasy kocha kontakt ze swoim człowiekiem oraz współpracować z nim, Catahoula musi czuć się niezbędną częścią rodziny, stada aby była szczęśliwa w życiu. Podsumowaniem charakteru Charity, jak również wielu innych przedstawicieli tej rasy są na pewno słowa:

“Catahoula dogs have the spirit of a wolf, the speed of a Greyhound, the strength of a Mastiff and the assertiveness of a Beauceron.”

Więcej o Charity i jej życiu —> FB/LouisianaCatahoulaPL

Pochodzenie i przodkowie —>  CHARITY pedigree


CHARITY was imported from Slovakia, her pedigree is a combination of many good, working and sports American lines. She is balanced, family dog, she loves to spend time with her family, active, intelligent, sensitive and always ready to work. She is full of energy, but when you don’t have to work her favorite activity is to relax with her family. She is an extremely caring dog. She loves working with owner and people, which she knows well. If Charity befriends someone, this is a friendship for the rest of your life.

Strongly preserved natural instincts characteristic of the breed make her a versatile dog – she is watchdog, she can make decision at work, she has a strong instinct to running / prey, which makes her a dog with good sporting predispositions. These features allow it to perform in many disciplines and activities for which the breed was created – it is courageous and reliable when working with cows, has very good nose, is focused and persevering while following the track (mantrailing), fast and motivated during chasing (coursing). These character traits also apply to Charity’s work in sports which we train together (obedience, frisbee). Charity’s body bulid is an athletic type of dog, slim, with long legs, with deep chest. Thanks to this, it is very fast, agile and well coordinated dog.

This looks of catahoulas we want keep in future generations. 

Obedience
Author: Diana Olszewska
« 1 z 36 »

https://www.youtube.com/channel/UCYxIZ7KjWBQ7iNMK9vxWseA


Więcej informacji