Phoenix Rising BLUE MOON – import Gremany

Data urodzenia (DOB): 21.02.2018

Wysokość (height): 60 cm

Waga (weight): 38 kg

Kolor: pręgowany ze znaczeniami (Brindle with markings)

Oczy (Eyes): brązowe  (Brown)

BAER test: +/+ obustronnie słyszy (bilaterally hearing)

Merle test: Mc/m

Locus D (rozjaśnienia): 

Zgryz (the bite):  nożycowy/ pełne uzębienie (scissor / full dental)

Stawy łokciowe/ biodrowe: rodzice wolni od dysplazji (Parents free from dysplasia)

NALC & AKC reg. 


RODZICE/PARENTS:

MATKA/DAM: Cardi’s BOOTIE BOOTZ (import Canada)

A-OK’s ALBERTA COUGAR x TigerLily’s KENTUCKY BOURBON

BOOTIE BOOTZ

OJCIEC/SIRE: Cats Cradle’s HANCOCK (import Canada)

Reel Zydeco’s ELI BLU x Cats Cradle’s TURTLE DOVE

HANCOCK


Odważny, ciekawski i otwarty na świat szczeniak rasy Louisiana Catahoula. Ma nieskończone pokłady energii na odkrywanie świata i uwielbia kontakt z otoczeniem. Nie ma problemu odnaleźć się w całkiem nowych dla niego miejscach, wśród wielu ludzi i psów. Pewnym krokiem zwiedza parki, ruchliwe ulice w centrum miasta, razem z nami jeździ na psie zawody, spędza czas wśród ludzi i psów gdzie uczy się poprawnych reakcji i zachowań. Jest czujny a każdą rzecz, która w jakiś sposób go zainteresuje musi sprawdzić. Uwielbia węszyć i spacerować po polach, lasach, łąkach. W każdej chwili gotowy do zabawy z człowiekiem – wystarczy zawołać jego imię a Moon już jest obok 🙂 Od małego lubi pływać, od pierwszych dni jest też uczony poprawnego zachowania – bardzo szybko chłonie wiedzę i oprócz podstawowych komend, które opanował do perfekcji nie ma problemu z zostawaniem w domu, odpoczywaniem w kennel klatce nawet w głośnym miejscu podczas zawodów, zawsze stara się mieć kontakt z opiekunem, w nowych miejscach pilnuje się swojego stada. Jego charakter cechuje też niesamowita upartość i dążenie za wszelką cenę do wyznaczonych celów (czasami takich wyznaczonych przez niego samego… 😛 ).

Moon pochodzi ze pierwotnej linii psów Louisiana Catahoula wyhodowanych w Kanadzie i Ameryce- każdy z jego przodków ma zachowane silne naturalne instynkty psa tej rasy. Jego rodzice są świetnymi psami w rodzinie , najbardziej na świecie kochają człowieka i dla niego zrobią wszystko. W pracy natomiast cechuje ich niesamowite zaangażowanie i duża motywacją do wykonania powierzonego zadania.

WIĘCEJ: www.FB/LouisianaCatahoulaPolska.pl/BlueMoon

Brave, curious and open to the world Louisiana Catahoula puppy. He has an infinite amount of energy to discover the world and loves contact with the environment. There is no problem to find yourself in completely new places for him, among many people and dogs. He visits parks, busy streets in the city center, he goes with us on dog competitions, spends time among people and dogs, where he learns correct reactions and behaviors. He is vigilant and every thing that interests him in some way must be checked. He loves to sniff and walk through fields, forests and meadows. At any moment, ready to play with a human – just speak his name and Moon is already nearby 🙂 He likes swimming from a small age, from the first days he is also smart – he quickly absorbs knowledge and in addition to the basic commands which he mastered to perfection he is no problem with staying at home, resting in a kennel cage even in a loud place during the competition, he always trying to get in touch with the guardian, in new places he is close to his human. His character is also characterized by an incredible stubbornness and striving at all the set goals (sometimes those appointed by himself … :P).

MORE:  www.FB/LouisianaCatahoulaPolska.pl/BlueMoon

MOON 7m.

MOON PEDIGREE:
Lee’s EL NINO
Lee’s RED DEMON
Lee’s PENNY
Roseland’s ANGUS INFLUENCE
Facahatchee’s CHILI TWIST
Pumpkinhill’s BLACK LACE
Facahatchee’s FABLE
South Slought’s BULLY
Reel Zydeco’s ELI BLU
Ch Kings Ridge’s JAGGER
Aden’s ROXIE ROSE
Cats Cradle’s CAYENNE
Aden’s BUDDY
Cats Cradle’s HANCOCK
Cats Cradle’s ANNIE
Wolf River’s GYPSY
Ch.South Slough’s BULLY
Ch Kings Ridge’s JAGGER
Aden’s BUDDY
Cats Cradle’s ANNIE
Cats Cradle’s TURTLE DOVE Wolf River’s GYPSY
King’s PREETY BOY
Aden’s BUDDY
Aden’s P.I.B ANGEL
Cats Cradle’s ANNIE Ch. King’s PREETY BOY
Phoenix Rising BLUE MOON Wolf River’s GYPSY
Ch. Wolf River’s SALLY
Lee’s RED DEMON
Roseland’s ANGUS
Pumpkin Hill’s BLACK LACE
Reel Zydeco’s DIG’EM UP Ch Kings Ridge’s JAGGER
Cats Cradle’s CAYENNE
TigerLily’s KENTUCKY BOURBON Cats Cradle’s ANNIE
Dick the Bruiser
Ramblin’s RUSTY
 Vera’s TIGER LILY Kentucky’s BLUEGRESS BETTY
Kentucky’s COOL LUKE
Cardi’s BOOTIE BOOTZ Dragonslair’s COOL CALICO
Kentucky’s ISABELLA
Granite’s EYEORE
A-OK’s RUSTY
A-OK’s REBA
A-OK’s Alberta Cougar
Liebelt’s BANJO
A-OK’s SHYANN
VIPER