Szczenięta urodzone 01/03/2020
7 piesków/3suczki
_____
Puppies was born 1st of March 2020
7 males/3females

Galeria szczeniąt / Puppies gallery

+


English below

1 marca 2020 urodziło się u nas 10 szczeniąt – 7 piesków i 3 dziewczynki.


Miot który pojawi się w naszej hodowli to połączenie w żadnym stopniu nie spokrewnionych ze sobą psów i linii rasy Louisiana Catahoula. Rodzice miotu to wyjątkowi przedstawiciele rasy oraz oryginalnego jej charakteru, z bardzo dobrymi predyspozycjami do pracy u boku człowieka. Dzięki połączeniu wykorzystującemu tzw. out-cross ich potomstwo będzie posiadać niepowtarzalny rodowód na terenie Europy.

Rodzice miotu są psami zdrowymi, z udokumentowanymi wynikami badań oraz osiągnięciami zarówno na ringach wystawowych jak i w sporcie.

Szczenięta które przyjdą na świat w naszej hodowli przed opuszczeniem jej przejdą testy słuchu, kontrolę weterynaryjną oraz przegląd miotu, będą posiadać komplet szczepień, chip, paszport, metrykę. Spodziewamy się miotu o poprawniej budowie anatomicznej, szczeniąt zgodnych ze wzorcem rasy o silnych instynktach i popędzie dlatego też będą one potrzebować pracujących i doświadczonych domów.


Ojciec/ Sire:
Phoenix Rising’s BLUE MOON (imp. Germany)
Cardi’s BOOTIE BOOTZ (Canada) x Cats Cradle’s HANCOCK (Canada)

HD: A
ED: 0/0
BAER test: + / + (bilaterally hearing)
Eyes clear, without any defects
Merle test: m/Mc+
Scissor bite, full dentition


Matka/Dam:
CHARITY Ayra Aranel (imp. Slovakia)
ARGET Ayra Aranel (Slovakia) x Plain’s RIDDICK (USA)
Polish Jr. Champion
Slovakia Jr. Champion
Czech Champion
Slovakia Champion
Polish Champion
Polish Grand Champion

BH exam
Coursing licence
HD: A
ED: 0/0
BAER test: + / + (bilaterally hearing)
Eyes clear, without any defects
Merle test: M/[Mc]/m
Locus D: D/D (no dilution)
Scissor bite, full dentitionThe litter that will appear in our kennel is a combination of no-related dogs and Catahoula breed lines. The parents of the litter are unique representatives of the breed and its original character, with very good predispositions to work alongside humans. In this mating we use the so-called out-cross – their offspring will have a unique pedigree in Europe.

The parents of the litter are healthy dogs, with documented research results and achievements both on show rings and in sport.

Puppies that are born in our kennel before leaving our home will undergo hearing tests, veterinary control and litter review, they will have a set of vaccinations, a chip, passport, and birth certificate (pedigree), NALC registration. We expect a litter with a correctly anatomical structure, puppies in accordance with the breed standard with strong instincts, therefore they will need working and experienced homes.